Despre noi


Creșa-grădiniță „Îngerașul”,or.Biruința este situată la 36 km de centrul raional Sîngerei, la 13 km de or.Bălți, la 1 km de traseul Bălți-Florești.

Si-a început activitatea la 25.12.1979.
Grădinița este construită după proiectul –tip pentru 360 locuri.
    În prezent activează 8 grupe de vîrstă, dintre care 2 grupe creșă și 6 grupe preșcolare.
Sunt înstituționalizați 250 de copii. 
                              
Regimul de muncă este de 9 ore cu 5 zile lucrătoare.


 
 
MOTTO:„Grădinița este o mică societate, un loc unde se practică o educație de calitate, un loc unde nu numai se oferă cunoștințe academice, dar se și formează mentalități moderne, deschise.”

Deviza„ Să ne dăm toată silința să facem din copil un OM și un caracter”.
 
 
 
 
Viziunea :
Ne propunem să devenim o grădiniță etalon pentru învățămîntul preșcolar, în care, în parteneriat și colaborare cu actorii sociali, promovînd toleranța și inteligența, să asigurăm condiții pentru dezvoltarea plenară  a fiecărui copil din grădiniță, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber și să îl ajutăm să descopere că, prin muncă, cu talent și perseverență, poate deveni „CEL MAI BUN”.”
Înclusiv, prin:
Ø Crearea unui mediu educațional conform standardelor educaționale;
Ø Formarea și stabilirea unei culturi organizaționale de calitate;
Ø Promovarea imaginii instituției preșcolare;
Ø Încurajarea inițiativelor de participare în proiectele educaționale.
 
MISIUNEA:
Ø Respectarea Convenției Internaționale cu privire la respectarea drepturilor copilului.
Ø Protejarea copilului de orice fel de abuz.
Ø Incluziunea socio-educațională a copiiilor cu CES.
Ø Asigurarea calității procesului educațional, prin realizarea documentelor de politici educaționale.
Ø Corelarea acțiunilor intreprinse cu așteptările beneficiarilor direcți și indirecți.
Ø Practicarea unui învățămînt centrat pe educabili.
Ø Adaptarea permanentă a activității la cerințele legislației în vigoare.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niciun comentariu: