vineri, 24 martie 2017

De ziua ta, mămico!

 

 

 

 


 


 
 


INSTRUCTIUNE PROIECT


Proiect

 

INSTRUCȚIUNE

cu privire la organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general

 

I.             Dispoziţii generale

 

1.            Instrucţiunea privind organizarea procesului de alimentaţie în instituţiile de învăţământ general (în continuare Instrucțiunea) este elaborată în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova în domeniul alimentației.

2.            Obiectul prezentei Instrucţiuni îl constituie organizarea alimentaţiei şi nutriţia copiilor/elevilor din instituţiile de învăţământ general.

3.            Scopul implementării Instrucţiunii este de a eficientiza procesul de alimentaţie în instituțiile de învăţământ general şi de ameliorare a statutului nutriţional al copiilor/elevilor, prevenirea intoxicațiilor alimentare, bolilor diareice şi maladiilor netransmisibile.

4.            Obiectivele organizării procesului de  alimentaţie în instituțiile de învăţământ general sunt:

a)  stabilirea gradului de responsabilitate a tuturor actanţilor implicaţi în procesul de alimentaţie în instituţiile de învăţământ general;

b)  oferirea unor repere metodologice clare de organizare a alimentaţiei  în        instituţiile de învăţământ general.

c)   asigurarea dreptului  copiilor/elevilor la  alimentație sănătoasă și echilibrată.

5.            Organizarea procesului de alimentaţie în instituţiile de învăţământ general se axează pe următoarele principii:

a)  Principiul respectării dreptului la sănătate al copilului/elevului;

b)  Principiul asigurării condiţiilor optime pentru organizarea alimentaţiei         echilibrate și sănătoase;

c)   Principiul corectitudinii şi transparenţei în colaborarea instituţiei de         învăţământ cu furnizorii;

d)  Principiul respectăгii cadrului legislativ-normativ în domeniul alimentaţiei publice;

Seminar ``Prevenirea accidentelor la copii în condiții casnice`` promovat cu părinții